Bezpłatna wycena

referencje

hala produkcyjna
2000
Karlino
zachodniopomorskie
2018
budowa hali produkcyjno-magazynowej o konstrukcji stalowej

Wszystkie prace firma Ocmer wykonała zgodnie ze sztuką budowlaną, rzetelnie i w uzgodnionych terminach. Firma Ocmer dysponuje wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrą inżynieryjno-techniczną.

przetwórstwo tworzyw sztucznych
2369
Łódź
łódzkie
2007
opracowanie dokumentacji projektowej, generalne wykonawstwo hali

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną na dobrym poziomie jakościowym, bez usterek i terminowo, a obiekt odebrany przez właściwe organa nadzoru budowlanego. Współpraca z firmą Ocmer przebiegała bez zastrzeżeń, w sposób kompetentny i zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Organizacja placu budowy zapewniała ład i porządek oraz minimalizowała utrudnienia w funkcjonowaniu czynnego zakładu produkcyjnego na terenie inwestycji.

fabryka leków - hala produkcyjno-magazynowa
2246
Ksawerów k/Łodzi
łódzkie
2001
wykonanie projektu fundamentów i konstrukcji stalowej do projektu budowlanego, projekty wykonawcze, dostawa i montaż hali

Wszystkie prace zostały zrealizowane terminowo, solidnie i fachowo. Współpraca na płaszczyźnie Zamawiający – Wykonawca układała się wzorowo, dlatego wyrażamy uznanie za profesjonalizm w działaniu firmy Ocmer.

producent opakowań z tworzyw sztucznych - hala produkcyjna
16000
Lubień Kujawski
kujawsko-pomorskie
2006
budowa hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej

Do jakości wykonanego obiektu nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, prace zostały wykonane zgodnie z treścią zawartych umów. Przebieg współpracy z Ocmer był bezkonfliktowy, co w znacznym stopniu wpłynęło na sprawną realizację zadania. Ponadto firma Ocmer posiada odpowiednią kadrę techniczną oraz sprzęt niezbędny do wykonania zadania.

zakład produkcji napojów
9500 + 11000 + 8700
Bielsk Podlaski
podlaskie
2001
projekty do pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę, budowa hali

Firma Ocmer bez zarzutu wywiązała się z zakresu prac, obejmującego generalne wykonawstwo, w tym z: terminów, ustaleń rzeczowych i wymagań jakościowych przy realizacji robót na obiekcie: hala magazynowa z placem manewrowym przy zakładzie produkcyjnym.

hangar lotniczy
1200
Wrocław
dolnośląskie
2017
generalne wykonawstwo hangaru na terenie lotniska Wrocław - Strachowice

Ocmer bez problemu dostosował się do procedur obowiązujących na terenie portu lotniczego we Wrocławiu, a w efekcie wywiązał się z kontaktu terminowo i uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i jakości oddanego hangaru.

1280
Polska
generalne wykonawstwo rozbudowy hali magazynowej w konstrukcji stalowej, wykonanie projektów budowlanych wszystkich branż oraz projektów wykonawczych

Wszelkie prace zrealizowane zostały bez zastrzeżeń, rzetelnie i z zachowaniem najwyższej staranności. Ocmer w pełni zasługuje na polecenie jako partner solidny, wywiązujący się z przyjętych zobowiązań, współpracujący z inwestorem podczas całego procesu inwestycyjnego oraz służący radą i pomocą.

Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urzadzeń Energetycznych
5632
Lublin
lubelskie
2011
budowa hali stalowej wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym

Wykonując jako generalny wykonawca naszej inwestycji, firma Ocmer wykonała wszelkie prace zgodnie ze sztuką budowlaną, rzetelnie i w uzgodnionych terminach. Dobra jakość wykonywanych robót jest potwierdzeniem dysponowania przez firmę Ocmer wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną.

Sortownia odpadów
1000
Kunów k. Starachowic
świętokrzyskie
2015
budowa hali przeznaczonej do przetwórstwa odpadów, wykonanie fundamentów i posadzki

Prace wykonywane były sumiennie i terminowo. Współpraca z firmą Ocmer przebiegała bez problemów i oceniamy ją bardzo wysoko.

13000
Polska
budowa pięciu hal produkcyjno-magazynowych o łącznej powierzchni 13.000 m2

Prace projektowe i realizacja robót przebiegały bardzo sprawnie i profesjonalnie. Cechowały się wysokim poziomem kadry inżynieryjno-technicznej.

magazyn części elektronicznych
5100
Łódź
łódzkie
2009
budowa hali magazynu części elektronicznych w konstrukcji żelbetowej, wykonanie fundamentów i posadzki

Jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń. Współpraca przy realizacji całego procesu inwestycyjnego przebiegała pomyślnie. Biorąc pod uwagę powyższe, z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, iż firma Ocmer zasługuje na polecenie jako solidny partner biznesowy i wykonawca hal.

hala produkcyjna
3170
Kutno
łódzkie
2018
generalne wykonawstwo zespołu hal dla linii technologicznej paliwa alternatywnego wraz z częścią składowania paliwa, przebudowa istniejącej wiaty sortowni śmieci na halę o powierzchni 3.170 m2, wykonanie placów betonowych zewnętrznych o powierzchni 1.525 m2

Firma Ocmer solidnie wywiązała się z umowy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia kadry, sposobu wykonania usługi i komunikatywności kierownika budowy.

FaLang translation system by Faboba
Facebook logo
Linkedin logo