Oferta

KOMPLEKSOWA BUDOWA HALI

Mamy doświadczenie w perfekcyjnej koordynacji procesów inwestycyjnych, również w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Będziemy opiekować się Państwem na wszystkich etapach inwestycji, jak również po jej zakończeniu, oferując serwis gwarancyjny, fachową poradę i pomoc.

Przed rozpoczęciem inwestycji trzeba wziąć pod uwagę wszystkie normy i regulacje narzucone przez prawo budowlane. Konieczne jest opracowanie niezbędnych projektów, wykonanie badań gruntowych, spełnienie warunków zagospodarowania terenu i ochrony środowiska, uzyskanie pozwolenia na przyłącza mediów oraz pozwolenia na budowę. Realizując inwestycję pod klucz kontrolujemy cały proces budowlany i przejmujemy na siebie obowiązki formalne i wykonawcze.

W ramach generalnego wykonawstwa nasi inżynierowie przygotowują wszystkie potrzebne szkice (opracują pełnobranżowe projekty budowlane) oraz pomagają w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.
Jesteśmy firmą, która posiada własne biuro projektowe, co daje nam możliwość elastycznego reagowania. Razem z Inwestorem wybieramy optymalne rozwiązania zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i kosztowym.

HALA POD KLUCZ

PLAN PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI

Podczas naszego pierwszego spotkania ustalamy dokładnie wszystkie kluczowe parametry nowej hali, biorąc pod uwagę jej przeznaczenie i specyfikę. Precyzyjna informacja o Państwa oczekiwaniach pozwala nam przedstawić optymalne rozwiązania.

WARUNKI ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pośredniczymy na etapie otrzymania warunków zabudowy. Jest to dokument wydawany przez urząd odpowiedni dla miejsca, gdzie zamierzamy wybudować halę. Uzyskana informacja określa przeznaczenie działki, na której ma powstać inwestycja, ograniczenia związane ze sposobem zabudowy oraz informacje niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

BUDŻET

W oparciu o nasze doświadczenie, a także badania gruntowe i informacje uzyskane na podstawie warunków zabudowy, rzetelnie sporządzamy budżet, zawierający koszty wykonania inwestycji. Kosztorys ten zawiera nie tylko wydatki na prace wykonawcze, ale również związane z projektowaniem, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz organizacją placu budowy.

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Koordynujemy proces uzyskania pozwolenia na budowę, który wymaga ścisłej współpracy z lokalnymi władzami. Wszystkie przygotowane wcześniej projekty oraz uzyskane wytyczne są podstawą do starania się o pozwolenie na budowę.

OPRACOWANIE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH

Realizacja tego etapu inwestycji pozwala nam rozpocząć prace budowlane, obejmujące takie elementy jak:

PRACE ZIEMNE I FUNDAMENTY

BUDOWA OBIEKTU (KONSTRUKCJA I OBUDOWA HALI)

WYKONANIE POSADZKI

INSTALACJE WEWNĘTRZNE
(w tym instalacja elektryczna, wentylacyjna, grzewcza, hydrantowa)

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
(w tym kanalizacja deszczowa dla placów i dróg, przyłącze wody, przyłącze gazu i przyłącze instalacji elektrycznej)

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI
(w tym drogi i parkingi oraz uporządkowanie terenu i obsianie trawą w obrysie inwestycji)


Hale wykonujemy z materiałów najwyższej jakości, dbając o ich estetyczny wygląd. Co ważne, obiekty oddajemy w terminie.
Nasze główne cele od początku istnienia firmy to:
szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów, kontrolowanie kosztów i gwarantowanie jakości.

Jako wykonawca hal stalowychhal hybrydowych (stalowo-żelbetowych) realizujemy różnorodne obiekty przemysłowe: magazynowe, produkcyjne, handlowe, logistyczne, a także chłodnie, sortownie i stacje obsługi pojazdów.

ZOBACZ NASZE FILMY Z BUDOWY HAL >>

Wypełnij formularz i otrzymaj bezpłatną wycenę inwestycji powyżej 2500 m2

mt_ignore mt_ignore mt_ignore mt_ignore

Facebook logo
Linkedin logo