Bezpłatna wycena
Referencje budowlane

WYBRANE REFERENCJE BUDOWLANE FIRMY OCMER

Hale przemysłowe ok. 10 000 m2 i większe

Bronisze. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy

Powierzchnia (m2): 70 000

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z siedzibą w Broniszach wyraża uznanie dla firmy Ocmer za solidność i rzetelność. Na szczególną uwagę zasługuje jakość wykonanych prac montażowych oraz bardzo dobra organizacja robót, jak i wysoki stopień wiedzy technicznej jej pracowników. Wszystkie te czynniki spowodowały, że zleciliśmy firmie Ocmer kolejne zadanie inwestycyjne.

Wiceprezes zarządu Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Aquila / VPK Packaging

Powierzchnia (m2): 35 000 + 17 000 + 23 000

Zarówno w 2009, jak i w 2014 roku realizacja przebiegła sprawnie, dlatego też w 2017 roku ponownie wybraliśmy firmę Ocmer na generalnego wykonawcę naszego obiektu. Jakość świadczonych usług oraz organizacja placu budowy była bez zarzutu. Zapewniono nam fachową kadrę techniczną, która elastycznie reagowała na nasze sugestie.

Manager/Kierownik Zakładu Aquila Radomsko Sp. z o.o.

Polros

Powierzchnia (m2): 28 000

Ze wszystkich podjętych zobowiązań i prac firma Ocmer wywiązała się wzorowo, co spowodowało, że bez wahania zleciliśmy wykonanie kolejnej hali o powierzchni 19.674 m2. Również druga budowa wykonana została bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W trakcie współpracy firma Ocmer dała się poznać jako pewny i godny zaufania partner. Inwestorzy, którzy zdecydują się powierzyć jej prowadzenie budowy, mogą liczyć na wysoki poziom jakości robót, bardzo dobrą organizację prac montażowych oraz fachową kadrę kierowniczą.

Właściciel Polros S.A.

Aliplast

Powierzchnia (m2): 22 000

Wszystkie prace zostały zrealizowane terminowo, solidnie i fachowo. Wyrażamy uznanie za profesjonalizm w działaniu firmy Ocmer. Dobra organizacja pracy i solidność są dowodem wiarygodności firmy, a dla potencjalnego inwestora gwarantem dobrej współpracy i osiągnięcia oczekiwanych efektów zakończenia robót.

Prezes Zarząd Aliplast Sp. z o.o.

Superfos Packaging

Powierzchnia (m2): 16 000

Do jakości wykonanego obiektu nie wnosimy żadnych zastrzeżeń, prace zostały wykonane zgodnie z treścią zawartych umów. Przebieg współpracy z Ocmer był bezkonfliktowy, co w znacznym stopniu wpłynęło na sprawną realizację zadania. Ponadto firma Ocmer posiada odpowiednią kadrę techniczną oraz sprzęt niezbędny do wykonania zadania.

Superfos Packaging Sp. z o.o.

Orsa - Moto

Powierzchnia (m2): 13 000

Prace projektowe i realizacja robót przebiegały bardzo sprawnie i profesjonalnie. Cechowały się wysokim poziomem kadry inżynieryjno-technicznej.

Dyrektor Naczelny ORSA – MOTO Sp. z o.o.

DB Schenker

Powierzchnia (m2): 7 000 + 4 000

Wszystkie prace zostały wykonane z dużym zaangażowaniem, terminowo, solidnie, przy zachowaniu najwyższej jakości. Schenker Sp. z o.o. wyraża swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy z firmą Ocmer w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i z pełną odpowiedzialnością polecamy ją jako profesjonalnego i rzetelnego wykonawcę.

Główny specjalista ds. inwestycji Schenker Sp. z o.o.

DUSAR Industrie

Powierzchnia (m2): 12 000

Wszystkie prace zostały wykonane z dużym zaangażowaniem, przy bardzo sprawnej organizacji i koordynacji robót, co spowodowało, że zleciliśmy firmie Ocmer ponowne wykonanie projektu konstrukcji stalowej oraz dostawę i montaż hali, a dwa lata później generalne wykonawstwo hali produkcyjno-magazynowej. Możemy stwierdzić na podstawie wieloletnie współpracy z firmą Ocmer, że gwarantuje ona terminowość i wysoką jakość wykonywanych prac.

Członek zarządu Dusar Industrie. Sp. z o.o.

Hoop Polska

Powierzchnia (m2): 9 500 + 11 000 + 8 700

Firma Ocmer bez zarzutu wywiązała się z zakresu prac, obejmującego generalne wykonawstwo, w tym z: terminów, ustaleń rzeczowych i wymagań jakościowych przy realizacji robót na obiekcie: hala magazynowa z placem manewrowym przy zakładzie produkcyjnym.

Dyrektor Naczelny Hoop S.A.

Komahold – Wemeco

Powierzchnia (m2): 5 000 + 2 300 + 1 000

Realizacja inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie trwała 7 miesięcy. Ocmer Sp. z o.o. rzetelnie wywiązała się z umowy. Jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych przez nią usług, sposobu ich wykonania oraz dotrzymania terminu.

Dyrektor Komahold Sp. z o.o.

Intrograf-Lublin

Powierzchnia (m2): 7 000

Firmę Ocmer cechowała sprawna organizacja prac i rzetelne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań inwestycyjnych. Współpraca na płaszczyźnie inwestor–wykonawca odbywała się bez zarzutów. Wszystkie prace wykonywane przez firmę Ocmer zostały zrealizowane terminowo i bez zastrzeżeń.

Wiceprezes Zarządu Intrograf Lublin S.A.

Polska Woda - DANONE

Powierzchnia (m2): 8 700

Realizacja robót montażowych przebiegała bardzo sprawnie i profesjonalnie. Uzgodnione terminy, mimo robót dodatkowych, zostały dotrzymane. Wg naszej oceny takie prowadzenie robót było możliwe dzięki dobrej organizacji prac.

Prezes Zarządu Polska Woda Sp. z o.o.

Medax

Powierzchnia (m2): 8 700

To kolejna duża inwestycja, którą wykonała dla nas firma Ocmer. Nie ulega wątpliwości, że to rzetelny kontrahent, który należycie wywiązuje się z podjętych zobowiązań. Ocmer wykazał się sumiennością i elastycznością podczas budowy.

Prezes Zarządu Spółki MEDAX Sp. z o.o.

Potrzebny Ci projekt hali przemysłowej i szukasz niezawodnego generalnego wykonawcy, który kompleksowo zajmie się obsługą Twojej inwestycji?
Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji, zajmującą się usługami projektowo-budowlanymi.

Otrzymaj bezpłatną wycenę inwestycji

Inne hale wielkopowierzchniowe

Bilplast

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz sztuką budowlaną na dobrym poziomie jakościowym, bez usterek i terminowo, a obiekt odebrany przez właściwe organa nadzoru budowlanego. Współpraca z firmą Ocmer przebiegała bez zastrzeżeń, w sposób kompetentny i zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Organizacja placu budowy zapewniała ład i porządek oraz minimalizowała utrudnienia w funkcjonowaniu czynnego zakładu produkcyjnego na terenie inwestycji.

Prezes Zarządu Bilplast Sp. z o.o.

DSM Nutritional Products

Wszelkie prace zrealizowane zostały bez zastrzeżeń, rzetelnie i z zachowaniem najwyższej staranności. Ocmer w pełni zasługuje na polecenie jako partner solidny, wywiązujący się z przyjętych zobowiązań, współpracujący z inwestorem podczas całego procesu inwestycyjnego oraz służący radą i pomocą.

DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

Tartak MAJDA

Ze względu na pomyślną realizację i efektywną współpracę w 2015 roku, w 2017 oraz w 2018 roku ponownie wybraliśmy firmę Ocmer Sp. z o.o. na wykonawcę naszych następnych obiektów. Ocmer to solidny kontrahent, który sumiennie i terminowo wywiązuje się z podjętych umów.

Właściciel Z.P.H.U. MAJDA

BAHPOL

Stwierdzamy, że całość robót oraz obowiązki umowne zostały wykonane terminowo i na bardzo wysokim poziomie jakościowym. Firma Ocmer zademonstrowała wysoki poziom techniczny, organizacyjny, profesjonalne wykonanie robót i elastyczność w dostosowaniu się do wymogów inwestycji.

Wiceprezes Zarządu BAHPOL Sp. z o.o.

Precyzmet

Proces inwestycyjny przebiegał bez zarzutów. Rzetelność i dokładność, a także bieżący kontakt ze strony pracowników firmy Ocmer pozwolił na szybkie niwelowanie problemów.

Właściciel Precyzmet

MGC Inwest Sp. z o.o.

Ocmer bez problemu dostosował się do procedur obowiązujących na terenie portu lotniczego we Wrocławiu, a w efekcie wywiązał się z kontaktu terminowo i uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i jakości oddanego hangaru.

Prezes zarządu MGC INWEST Sp. z o.o.

Aflofarm Fabryka Leków

Wszystkie prace zostały zrealizowane terminowo, solidnie i fachowo. Współpraca na płaszczyźnie Zamawiający – Wykonawca układała się wzorowo, dlatego wyrażamy uznanie za profesjonalizm w działaniu firmy Ocmer.

Prezes Zarządu Aflofarm Fabryka Leków

Transfer Multisort Elektronik (TME)

Jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń. Współpraca przy realizacji całego procesu inwestycyjnego przebiegała pomyślnie. Biorąc pod uwagę powyższe, z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, iż firma Ocmer zasługuje na polecenie jako solidny partner biznesowy i wykonawca hal.

- Członek Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych

Energoserwis

Wykonując jako generalny wykonawca naszej inwestycji, firma Ocmer wykonała wszelkie prace zgodnie ze sztuką budowlaną, rzetelnie i w uzgodnionych terminach. Dobra jakość wykonywanych robót jest potwierdzeniem dysponowania przez firmę Ocmer wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych

NOVOTERM

Wysoka jakość prac, organizacja robót, solidność i odpowiedzialność są dowodem wiarygodności firmy Ocmer.

Dyrektor Zarządu Novoterm Sp. z o.o.

BRENNTAG

Hala została wykonana rzetelnie w planowanym terminie. Przygotowanie i prowadzenie inwestycji nie budziło naszych zastrzeżeń, a wszystkie prace prowadzone były sprawnie i w sposób profesjonalny.

Dyrektor ds. Inwestycji i Remontów Brenntag Polska Sp. z o.o.

NICOLS POLAND

Firma Ocmer w pełni zasługuje na polecenie jako solidny partner, wywiązujący się z przyjętych zobowiązań, współpracujący z inwestorem podczas całego procesu inwestycyjnego, służący radą i pomocą oraz dysponujący wysoko wykwalifikowaną kadrą.

Group Engineering Manager NICOLS POLAND Sp. z o.o.

Synthos Dwory

Hala została zrealizowana fachowo, solidnie i terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Eksploatacja obiektu przebiega bez zakłóceń i nie budzi zastrzeżeń.

Kierownik Działu Zakupów, Inwestycji i Utrzymania Ruchu Synthos Dwory Sp. z o.o.

NESTA-BIS

Współpraca na płaszczyźnie Zamawiający – Wykonawca układała się wzorcowo. Wszelkie sugestie czynione przez inwestora znajdowały zrozumienie i odzwierciedlenie w poczynaniach Wykonawcy.

Współwłaściciel NESTA-BIS

DRABPOL

Kompetencje i doświadczenie firmy Ocmer pozwoliły na wybudowanie siedziby naszej firmy w bardzo krótkim czasie. Dbałość o inwestora na każdym odcinku prac dają podstawę, aby z pełną odpowiedzialnością polecić firmę Ocmer.

Drabpol Sp. J. P. Drabczyński i Wspólnik

Inwest Popularna

Inżynierowie z firmy Ocmer, opracowujący dla nas ofertę, wykazali się odpowiednią wiedzą techniczną i przedstawili nam ciekawe rozwiązania, które wpisywały się w nasze założenia. Koordynacja inwestycji także przebiegła bez zakłóceń i zmieściła się w założonych ramach czasowych (dwa i pół miesiąca). Cieszymy się, że otrzymaliśmy niezbędną pomoc w zakresie wyboru wariantów obudowy, by mogła ona nabrać wizualnie kształtu, który nas satysfakcjonuje. Jednocześnie, co dla nas ważne, gdy pojawiły się wątpliwości, koordynatorzy projektu szybko zbadali temat i przekazali nam niezbędne informacje.

Współwłaściciel Inwest Popularna s.c.

Artfol

Firma Ocmer przygotowała dla nas rozsądną kosztowo i kompleksową ofertę, odpowiadającą na nasze potrzeby w zakresie budowy nowego obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią socjalną oraz instalacjami zewnętrznymi. W proces ofertowania od początku włączeni byli projektanci Ocmera odpowiadający za optymalizację konstrukcji oraz kierownik budowy, który koordynował cały proces inwestycyjny. Na placu budowy przez cały czas mieliśmy inspektora, z którym kierownik budowy świetnie i bezproblemowo współpracował. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu realizacji
i polecamy firmę Ocmer jako generalnego wykonawcę obiektów przemysłowych.

Członek zarządu Artfol Sp. z o.o. s.k.

Sady Krajny

Zdawaliśmy sobie sprawę, że stawiane terminy będą wymagać bardzo dobrej organizacji pracy zarówno w sferze administracyjnej, jak i samych prac na budowie oraz dużej dyscypliny finansowej. Już podczas pierwszych kontaktów z pracownikami firmy Ocmer wiedzieliśmy, że dokonaliśmy słusznego wyboru. Wszystkie spotkania były merytoryczne i zawsze kończyły się wyciąganiem wniosków, poszukiwaniem najlepszych rozwiązań i podziałem zadań. Tempo realizowanych prac zgodne było z przyjętym harmonogramem, organizacja pracy na placu budowy i porządek wzorcowe.

Dyrektor Zarządzający
Białośliwska Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców Sady Krajny

Wemeco - Komahold

Oferty przygotowywane przez Ocmer były przedstawiane w ustalonych terminach i były bardzo rzeczowe. Największymi zaletami firmy Ocmer podczas realizacji obiektu były sprawność działania oraz dobór podwykonawców.

Członek zarządu Wemeco Poland Sp. z o.o.

Polmax – Salon Volvo

Jesteśmy zadowoleni z jakości usług świadczonych przez firmę Ocmer. Prace przebiegały sprawnie i były realizowane profesjonalnie. Kadra wykazała się elastycznością i komunikatywnością.

Współwłaściciel PPHU Polmax

Sapa Aluminium

Prace przy realizacji inwestycji cechowała rzetelność, zgodność z wymogami technicznymi oraz założonym harmonogramem, jak również duże zaangażowanie i profesjonalizm pracowników. Bardzo dobra współpraca skłoniła nas do powierzenia firmie Ocmer kolejnego zadania inwestycyjnego (o powierzchni 1.428 m2).

Dyrektor Zakładu Sapa Aluminium Sp. z o.o.

PreZero

Firma Ocmer solidnie wywiązała się z umowy. Jesteśmy zadowoleni z profesjonalnego podejścia kadry, sposobu wykonania usługi i komunikatywności kierownika budowy.

Prezes PreZero Service Centrum Sp. z o.o.

EKOBUD

Prace wykonywane były sumiennie i terminowo. Współpraca z firmą Ocmer przebiegała bez problemów i oceniamy ją bardzo wysoko.

Prezes EKOBUD Sp. z o.o.

Potrzebny Ci projekt hali produkcyjnej i szukasz niezawodnego generalnego wykonawcy, który kompleksowo zajmie się obsługą Twojej inwestycji?
Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji, zajmującą się usługami projektowo-budowlanymi.

Otrzymaj bezpłatną wycenę inwestycji
Facebook logo
Linkedin logo