Informatieclausule

Wij respecteren uw privacy in verband met de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, hierna "de verordening" genoemd), verstrekken wij de volgende informatie:

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is OCMER Sp. z o.o., gevestigd in Łódź (90-437), op Al. Kościuszki 80/82, REGON 470947244, NIP: 725-10-08-043. In zaken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 42 634 87 90 en per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

U hebt het recht om de beheerder te verzoeken om toegang tot uw gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en om de stopzetting van de gegevensoverdracht te vragen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden, wat betreft uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en functieomschrijving, verwerkt voor doeleinden: -

om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren of op uw verzoek actie te ondernemen, voordat de overeenkomst wordt gesloten (artikel 6, lid 1, onder b), van het TCO);

- die voortvloeien uit de legitieme belangen die de beheerder of een derde nastreeft, bestaande in de noodzaak om goederen of diensten te kopen die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;

- die nodig zijn om de wettelijke verplichting van de beheerder na te komen, met name de fiscale, boekhoudkundige en archiveringsverplichtingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens door u is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.

FaLang translation system by Faboba