Slide item 5

HALE POD KLUCZ

Sprawnie i terminowo!

Slide item 6

BEZPIECZNE KONSTRUKCJE

Dbamy o każdy szczegół realizacji!

Slide item 7

HALE NA MIARĘ

Optymalizujemy projekty!

Szanujemy Państwa prywatność, dlatego w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem"), przekazujemy poniższe informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OCMER Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-437), przy al. Kościuszki 80/82, REGON 470947244, NIP: 725-10-08-043. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych można kontaktować się telefonicznie: 42 634 87 90 oraz mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz żądania zaprzestania przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane - w zakresie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz stanowiska służbowego - w celach:
  - realizacji zawartej z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO);
  - wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, polegających na konieczności zakupu towarów lub usług niezbędnych do realizacji umowy;
  - niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, w szczególności obowiązku podatkowego, obowiązku prowadzenia rachunkowości, obowiązku archiwizacyjnego.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym urzędy skarbowe, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, księgowe, prawne, transportowe, kurierskie, pocztowe itp., oraz inne podmioty, którym zlecimy przetwarzanie danych.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 15 lat od momentu zakończenia trwania i wykonywania zawartych umów.
 8. Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa albo z publicznie dostępnych źródeł.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Facebook logo
Linkedin logo