Hale - konstrukcja ściany z płyt warstwowych - Ocmer
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
 
KONSTRUKCJA ŚCIAN

KObudowa ścian wykonywana jest z gotowych płyt warstwowych czyli elementów prefabrykowanych, składających się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego z twardej wełny mineralnej, pianki poliuretanowej lub styropianu. Płyty warstwowe montowane są w układzie poziomym (do słupów konstrukcji nośnej) lub pionowym (do dodatkowych konstrukcji wsporczych).
Obudowa ściany rozpoczyna się od poziomu +0,35 m (wierzch cokołu betonowego) i kończy się na poziomie konstrukcji dachu.