Budowa hali w praktyce

Systemy oddymiania to część systemu ochrony przeciwpożarowej. Jednym z głównych jego elementów są klapy dymowe, które dobierane są w sposób ściśle określony przez polskie normy. Dobór tych urządzeń zawsze jest konsultowany ze specjalistą z zakresu zabezpieczeń pożarowych. Dobrze rozplanowany system oddymiania może uratować życie pracowników, warto więc poświęcić czas i uwagę na jego prawidłowe zaprojektowanie.

Jak działa system oddymiania?

Współcześnie konstruowane obiekty przemysłowe są wyposażone w systemy ochrony przeciwpożarowej. Systemy automatycznego oddymiania są ich częścią - uruchamiane są automatycznie przez odpowiednie czujniki lub ręcznie, po zauważeniu pożaru. Po otrzymaniu sygnału alarmowego klapy i bramy otwierają się, co powoduje napływ świeżego powietrza do budynku i wyrzucenie dymu z wnętrza.

​System oddymiania hal produkcyjnych i magazynowych - widok na wnętrze hali

System oddymiania ma dwa najważniejsze zadania:

  1. obniżenie temperatury dymów w strefie podstropowej - dzięki temu konstrukcja budynku nie jest tak narażona na zniszczenie;
  2. usunięcie dymu - ułatwia pracę ekipy ratowniczych, ponieważ poprawia widoczność i zmniejsza zgęszczenie duszącego gazu.

Czujniki alarmowe reagują na określoną, podwyższoną temperaturę albo wykrycie dymu – w zależności od rodzaju i ustawień systemu. Po otrzymaniu sygnału z czujki tzw. centrale pożarowe sterują wszystkimi systemami ochrony zastosowanymi w budynku.

Warto zaznaczyć, że mimo uruchamiania systemu oddymiania w sposób automatyczny, sama forma wentylacji może być grawitacyjna, czyli działająca zgodnie z fizyką ogrzanego powietrza. Korzystając z tego rozwiązania, trzeba stworzyć korytarze przeciągów, czyli dostarczyć odpowiednią ilość powietrza, żeby wytworzył się ciąg, który oczyści pomieszczenie z dymu (wypchnie gromadzący się dym w kierunku klap dymowych). Z kolei wentylacja mechaniczna wykorzystuje wentylatory elektryczne, które wspomagają system grawitacyjny w doprowadzeniu odpowiedniej ilości świeżego powietrza do pomieszczeń objętych pożarem). Stosując automatykę, zyskujesz pewność, że cały system przeciwpożarowy zadziała od razu po wykryciu zagrożenia.

Hala przemysłowa wyposażona w kompleksowy system oddymiania

Jakie są regulacje dotyczące odporności przeciwpożarowej?

Stosowanie systemu oddymiania to de facto wymóg. Przepisy określają, że jeżeli gęstość obciążenia ogniowego (budynków jednokondygnacyjnych albo na ostatnim piętrze wielokondygnacyjnego budynku, który nie zawiera pomieszczeń zagrożonych wybuchem i wykonany jest z materiałów nierozprzestrzeniających ognia) przekracza 500 MJ/m² w strefie pożarowej większej niż 1000 m², zastosowanie systemu oddymiania pozwala na obniżenie klasy odporności ogniowej elementów konstrukcji budynku do najniższej klasy E.

System oddymiania pozwoli również uzyskać zgodę na powiększenie strefy pożarowej o połowę lub o 100%.

Korzyści stosowania systemu oddymiania

System oddymiania nie uchroni hali od pożaru. Zwiększa on jednak szanse na przetrwanie nie tylko samego obiektu, ale również jego wyposażenia. Opóźni rozwój pożaru przez zmniejszenie temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz da więcej czasu na ewakuację. W razie detekcji ognia lub dymu należy zrobić wszystko, co możliwe, aby do przyjazdu straży pożarnej jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

Co więcej klapy dymowe z pokrywami z poliwęglanu są również dodatkowym źródłem światła. W magazynach i halach produkcyjnych naturalne światło jest ważne dla pracowników, spędzających tam wiele godzin.

Dodatkowo automatyczne klapy oddymiające, po odpowiednim doposażeniu, mogą pełnić również rolę otworów wentylacyjnych – możliwe jest uchylenie takich klap, co (przy otwarciu bram) pozwoli na niewielki ruch powietrza i przewietrzenie wnętrza.

Projektowanie i wykonywanie systemu oddymiania w hali produkcyjnej lub magazynowej

Tworzenie systemu oddymiania to proces, który zaczyna się już na początku projektowania hali przez określenie, jakie materiały łatwopalne będą przechowywane i w jakiej ilości.

Koncepcja pożarowa systemu oddymiania

Pierwszym etapem jest stworzenie koncepcji systemu oddymiania, mając na uwadze stosowanie i funkcjonowanie równolegle innych systemów ochrony przeciwpożarowej.

Do odpowiedniego przygotowania późniejszych prac niezbędna jest ścisła współpraca projektanta, rzeczoznawcy (który określi wymogi odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych konkretnego budynku), inwestora, a także technologa.

Ustala się m.in. klasę pożarową budynku, z czego wynika później rodzaj użytych materiałów konstrukcyjnych i systemu przeciwpożarowego. Następnie określona musi zostać wielkość stref pożarowych oraz sektorów oddymiania. Projektując system oddymiania należy pamiętać o odpowiednim napowietrzeniu hali, tak aby w razie pożaru naturalnie skierować dym w kierunku klap wentylacyjnych. W przypadku bardziej skomplikowanego rozmieszczenia pomieszczeń wewnątrz hali należy opracować system dystrybucji dopływającego powietrza i wyrzutu dymu.

Na tej podstawie tworzy się scenariusz pożarowy, który opisuje działanie całego systemu i jego poszczególnych elementów, biorąc pod uwagę detekcję, oddymianie, otwory dolotowe powietrza i stałe urządzenia gaśnicze.

​Projektowanie i wykonywanie systemu oddymiania w hali produkcyjnej lub magazynowej rozpoczyna się już na początku projektowania hali

Rozplanowanie klap dymowych

Kolejnym, bardzo ważnym etapem projektu, jest dobranie ilości i wielkości klap dymowych oraz ich rozmieszczenie. Warunki techniczne jakim powinien powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dyktuje zasady rozmieszczenia ich na dachu. Na wszystkie te wytyczne wpływ mają: obciążenie ogniowe, powierzchnia hali, odległość budynków sąsiednich. Ważne jest również ryzyko tworzenia się zawirowań powietrznych, niekontrolowanych zmian ciśnienia i innych czynników fizycznych mogących wpłynąć negatywnie na oddymianie awaryjne.

Szybkie i bezproblemowe otwarcie się klap dymowych niezależnie od warunków, odgrywa ogromną rolę w oddymianiu hali. Dlatego tak ważny jest ich prawidłowy montaż oraz odporność na warunki atmosferyczne – obciążenie śniegiem czy wiatrem. Klapy dymowe nie mogą się także odkształcić pod wpływem temperatury, ponieważ to uniemożliwi ich otwarcie.

Rodzaje klap dymowych

Klapy dymowe montowane na połaci dachowej można podzielić na dwa typy. Pierwszy – klapy punktowe czyli niezależne urządzenia, drugi - jako część pasma świetlnego. Innym popularnym rozwiązaniem są klapy fasadowe, inaczej mówiąc okienne. Klapy dymowe żaluzjowe w ścianach zewnętrznych mogą być montowane zarówno pionowo jak i poziomo. Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań każdy typ klapy może służyć również jako wentylacja w czasie zwykłej eksploatacji. Oprócz hal produkcyjnych czy magazynowych stosuje się je m. in. w pasażach i atriach. Rodzaj zastosowania konkretnego rozwiązania zależy od decyzji eksperta tworzącego projekt. Powierzając system oddymiania w jego ręce, nie tylko zapewniamy sobie lepszą ochronę przeciwpożarową obiektu, ale przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo pracowników hali.

Reasumując, warto zaznaczyć, że zaprojektowanie i zastosowanie systemu oddymiania w halach magazynowych i produkcyjnych to ważne zadanie, które wymaga doświadczenia i profesjonalnego podejścia. Tym bardziej dobrym pomysłem może być powierzenie koncepcji i budowy hali przemysłowej generalnemu wykonawcy, dzięki czemu wszystkie systemy bezpieczeństwa zostaną uwzględnione już na etapie projektu.

Potrzebny Ci projekt hali przemysłowej i szukasz niezawodnego generalnego wykonawcy, który kompleksowo zajmie się obsługą Twojej inwestycji?
Jesteśmy firmą o ugruntowanej pozycji, zajmującą się usługami projektowo-budowlanymi.

FaLang translation system by Faboba
Facebook logo
Linkedin logo