Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3

Dobiegła końca XII edycja Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Nasza firma została uhonorowana Brązowym Laurem konkursu.

Program jest formą wyróżnienia podmiotów gospodarczych, które w swej działalności kierują się szeroko pojętymi zasadami uczciwości, rzetelności oraz wrażliwości na problemy otoczenia.

Sprostanie narzucanym przez program wymogom stwarza nowe wyzwania dla osób zarządzających przedsiębiorstwami, jak np. umiejętność działania zgodnie z zasadami etycznymi, respektowanymi przez społeczeństwo.

System wartości firmy nie może odbiegać od systemu wartości akceptowanych w danej społeczności. Audyty przeprowadzane w firmach biorących udział w programie, ich rozwój rynkowy pokazuje, że takie podejście skutecznie buduje silną pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Przedsiębiorstwo Fair Play 2009

FaLang translation system by Faboba